ILV_Cover_Hands.jpg


Portada FB.jpg

SWEDENFör Venezuelas barn

och deras rätt till en trygg och värdig barndom”


OM OSS

I Love Venezuela Swedens vision är att alla barn i Venezuela ska ha rätt till en trygg och värdig barndom.

Vi samlar in medel och stödjer lokala icke-statliga organisationer (NGO) som arbetar för utsatta barn i Venezuela i samarbete med Stiftelsen I Love Venezuela Foundation (ILVF). Stödet går till direkta insatser för barn genom våra projektpartners. Oavsett om vi stödjer organisationer inom hälsa, utbildning eller social utveckling arbetar vi långsiktigt och hållbart.

Den kris som Venezuela går igenom är unik för ett land som inte är i krig. Situationen är akut och komplex. De flesta internationella välgörenhetsorganisationer kan inte agera på plats. Samtidigt finns det en mängd lokala organisationer som arbetar under extremt svåra omständigheter och som precis som vi tror på att det finns enorm potential hos alla barn och att vi måste stå upp för deras rättigheter. Det är dessa organisationer som ILVSwe och ILVF syftar till att ge stöd till.

Vi är en politiskt och religiöst oberoende ideell förening som startades i januari 2018 i Stockholm av en grupp engagerade individer. Vårt arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter.

Organisation

I Love Venezuela Swedens team bestående av styrelsen, medlemmar och volontärer arbetar ideellt och finns i Stockholm.

Ordförande heter Gaviota Dania. Styrelsen utses av medlemmarna på årsmötet och detta beslutar om
verksamhetens mål och inriktning. 

Gaviota Dania, Ordförande

Gaviota Dania, Ordförande

Alernest Bengtsson, Suppleant

Alernest Bengtsson, Suppleant

Wuendy Cardenas, Grundare & Kassör

Wuendy Cardenas, Grundare & Kassör

José Acuña, Ledamot

José Acuña, Ledamot

Marie Astudillo, Sekreterare

Marie Astudillo, Sekreterare

Santi Chumaceiro, Ledamot & Grundare ILVF

Santi Chumaceiro, Ledamot & Grundare ILVF


Finansiering

I Love Venezuela Swedens intäkter kommer från medlemmar, privatpersoner eller företag. Våra medlemmar och privata givare utgör en viktig del av vår finansiering.

Organisationen hanterar ekonomin inom rekommendationerna från Svensk Insamlingskontroll. Det innebär att minst 75 procent av våra insamlade medel måste gå till våra program och max 25 procent får gå till insamling och administration. Vår partner i USA, I Love Venezuela Foundation (ILVF) är en (501C3) organisation som har erkänts av IRS som skattefri tack vare sina välgörenhetsprogram.


ARBETSOMRÅDEN

I linje med vår samarbetspartner I Love Venezuela Foundation, har vi tre olika fokusområden:

HEALTH.png
EDUCATION.png
ladda ned.png

PROJEKT-PARTNER 2019:

Asociación Damas Salesianas (ADS) Projekt Maniapure


Garantera kvalitativ vård till mer än 10 000 personer, främst inom ursprungsbefolkningen Eñepá i den avlägsna regionen Maniapure i delstaten Bolivar

Under 2019 har I Love Venezuela Sweden valt att finansiera organisationen ADS (Asociación de Damas Salesianas) och deras projekt “Maniapure ADS”. ADS är en ideell förening som startades i Venezuela och har varit verksamt i mer än 50 år. Maniapure projektet har drivits i 20 år.

Samarbete

ADSs projekt “Maniapure” drivs i samarbete med andra lokala aktörer i form av en vårdcentral på landsbygden med en byggnad på 1600 m2 som heter Centro la Milagrosa ADS. Programmet möjligör vård till mer än 10 000 personer i avlägsna områden.  

Byggnaden har läkarmottagning med flera rum, observations- och sjukhusområde, vård- och förlossningsavdelning, analyslaboratorium för medicinsk biologi samt mottagningar for tandvård, oftalmologi och klinisk nutrition. Det finns även ett apotek med donerade mediciner.

VÅR URVALSPROCESS

ILVSwes beslutsprocess vid val av projekt för finansiering omfattar både intern och extern analys där transparens, hållbarhet och relevans är våra främsta kriterium. Processen tillämpas på projekt som vår samarbetspartner I Love Venezuela Foundation presenterar och har samarbetat med.

Information om projekt för intern analys

Urval av projekt för finansiering inleds med att vi granskar ett antal projekt varje år som vår samarbetspartner ILVF har godkänt. Vi granskar dessa lokala organisationer och projekt ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi bedömer exempelvis om organisationens projekt är hållbart, vårt förtroende för ledningen och hållbarhetsrisker relaterade till organisationen eller dess projekt. Vi gör därefter en analys för att bedöma projektets potential. ILVSwe för alltid dialog med ansvariga inom den lokala organisationen och de personer vi anser relevanta. Genom dialogen får vi bättre förståelse för hur organisationen sköts och kan resonera kring olika frågor.


STÖD OSS

Satsa på Venezuelas framtida generationer! Med varje gåva du ger till I Love Venezuela Sweden stödjer du vårt arbete för att tillsammans med våra lokala projekt-partners ge venezolanska barn rätt till en trygg och värdig barndom. Hjälp oss att hjälpa vidare.

Det finns tre olika alternativ för att hjälpa:

1. Swish & Bankgiro 2. Starta en Facebook Insamling 3.Medlemskap


1. SWISH & BANKGIRO

SWISH 123 599 10 96

Swisha valfritt belopp till 123 599 10 96. I dagsläget kan vi tyvärr inte hantera textkommentarer i Swish.

BG-nummer 128-0759

Sätt en gåva direkt till ILVSwes bankgirokonto 128-0759.


2. STARTA EN FACEBOOK FÖDELSEDAGS INSAMLING

Du kan starta en egen insamling via Facebook – ett enkelt och tryggt sätt att ge en gåva till ILVSwe.


3. MEDLEMSKAP

Vill du ge en bestämd summa – bli stödmedlem. Vill du engagera dig i organisation finns det olika alternativ.


KONTAKT

Har du frågor om hur vi arbetar? Funderar du på att bli givare? Eller har du andra funderingar som rör I Love Venezuela Sweden? Då är du välkommen att kontakta oss via mejl eller brev.

e-post: ilovevenezuelasweden@gmail.com

Org. Nr: 802514-2558


ADRESS
FÖRENING I LOVE VENEZUELA SWEDEN
C/O CARDENAS
Gröndalsvägen 163
117 69 Stockholm

ILV_kids.jpg

DIN GÅVA GÖR SKILLNAD!


Swish info.jpg