ILV_Cover_Hands.jpg

SWEDEN

För venezolanska barns rätt till en trygg och kärleksfull barndom, fri från våld och fattigdom

OM OSS

I Love Venezuela Sweden är en politiskt och religiöst oberoende ideell förening som startades januari 2018 i Stockholm av en grupp av engagerade individer.

Vi stödjer lokala icke-statliga organisationer (NGO) som arbetar för utsatta barn i Venezuela i samarbete med den USA-baserade Stiftelsen I Love Venezuela Foundation.

Wuendy Cárdenas, Founder & Treasurer

Wuendy Cárdenas, Founder & Treasurer

José Acuña, Board Member

José Acuña, Board Member

Gaviota Dania, President

Gaviota Dania, President

Alernest Bengtsson, Board Member Substitute

Alernest Bengtsson, Board Member Substitute

Marie Astudillo, Secretary

Marie Astudillo, Secretary

Santi Chumaceiro, Board Member/Founder ILVF

Santi Chumaceiro, Board Member/Founder ILVF


ARBETSOMRÅDEN

I linje med vår samarbetspartner I Love Venezuela Foundation, har vi tre olika fokusområde:

  • Hälsa

  • Utbildning

  • Social utveckling

PROJEKT-PARTNER 2019: Asociación Damas Salesianas (ADS) projekt Maniapure


Garantera kvalitativ vård till mer än 10 000 personer, främst inom ursprungsbefolkningen Eñepá i den avlägsna regionen Maniapure i delstaten Bolivar


Samarbete

ADSs projekt “Maniapure” drivs i samarbete med andra lokala aktörer i form av en vårdcentral på landsbygden med en byggnad på 1600 m2 som heter Centro la Milagrosa ADS. Programmet möjliggör vård till mer än 10 000 personer i avlägsna områden.  

Byggnaden har läkarmottagning med flera rum, observations- och sjukhusområde, vård- och förlossningsavdelning, analyslaboratorium för medicinsk biologi samt mottagningar for tandvård, oftalmologi och klinisk nutrition. Det finns även ett apotek med donerade mediciner.


Långsiktighet

ADS är en ideell förening som startades i Venezuela och har varit verksamt i mer än 50 år. Maniapure projektet har drivits i 20 år.


Teknologi

La Milagrosa-vårdcentralen är en pionjär i konceptet e-medicin i Venezuela. Den är utrustad med hårdvaru- och mjukvaruinfrastruktur baserad på webbteknik för hantering av videokonsultationer och annan rådgivning.VÅR URVALSPROCESS

ILVSwes beslutsprocess vid val av projekt för finansiering omfattar både intern och extern analys där transparens, hållbarhet och relevans är våra främsta kriterium. Processen tillämpas på projekt som vår samarbetspartner I Love Venezuela Foundation presenterar.


Information om projekt för intern analys

Urval av projekt för finansiering inleds med att vi granskar ett antal projekt varje år som vår samarbetspartner ILVF har godkänt. Vi granskar dessa lokala organisationer och projekt ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi bedömer exempelvis om organisationens projekt är hållbart, vårt förtroende för ledningen och hållbarhetsrisker relaterade till organisationen eller dess projekt. Vi gör därefter en analys för att bedöma projektets potential. ILVSwe för alltid dialog med ansvariga inom den lokala organisationen och de personer vi anser relevanta. Genom dialogen får vi bättre förståelse för hur organisationen sköts och kan resonera kring hållbarhetsfrågor.


STÖD OSS

Satsa på Venezuelas framtida generationer. Med varje gåva du ger till I Love Venezuela Sweden stödjer du vårt arbete för att tillsammans med våra lokala projekt-partners ge venezolanska barn rätt till en trygg barndom. Hjälp oss att hjälpa vidare. Swisha din gåva!

Swish 123 599 10 96

BG-nummer 128-0759

ILV_kids.jpg

DITT BIDRAG GÖR SKILLNAD!